Tammikuun saapumiserän valatilaisuus ja Porin prikaatin 387. vuosipäivän juhlallisuudet 15. helmikuuta

Porin prikaatin 1/2013 saapumiserän tuhat alokasta vannovat sotilasvalansa varuskunnan urheilukentällä Säkylässä 15.2. klo 11.00 alkaen. Huovinrinteelle odotetaan tuhansia omaisia ja ystäviä. Pysäköintiin pyydetään varaamaan riittävästi aikaa, käyntiosoite: Porilaistie 1, 27801 Säkylä.

Valatilaisuuden juontaja luutnantti Anni Nummela esittelee paraatiin osallistuvat joukot, sekä päivän ohjelman paraatijoukkojen järjestyttyä kentälle. Paraatikatselmuksessa joukkoja komentaa esikuntapäällikkö eversti Mikael Feldt ja katselmuksen suorittaa Porin prikaatin komentaja eversti Juha Pyykönen.

Erikseen ilmoittautuneille alokkaille pidetään sotilasvakuutus Sotilaskodin elokuvaluokassa klo 10.00 alkaen. Tilaisuuteen osallistuvat vakuutuksen antajat ja heidän omaisensa, järjestyminen elokuvaluokkaan tapahtuu klo 09.45 mennessä.

Päivän tapahtumat

klo 9.00 Porin prikaatin seppeleenlasku Säkylän sankarihaudalla.
klo 10.00 Sotilasvakuutus elokuvaluokassa. (vain erikseen ilmoittautuneille)
klo 11.00 Sotilasvala varuskunnan urheilukentällä, jonka jälkeen ohimarssi Porilaistiellä.
klo 12.30 Omaisten ja varusmiesten lounas sekä tutustuminen yksikköön ja prikaatiin.
klo 12.30 Vuosipäivän päiväjuhla elokuvaluokassa. (erikseen kutsutuille)
klo 16.00 Omaisten kyydissä lähtevien loma alkaa.
klo 16.30 Lomakuljetuksella ja omalla autolla lähtevien loma alkaa.

Kalustoesittely toteutetaan Porilaisaukiolla klo 10.00 - 15.00. Kalustoesittelyssä esitellään keskeisin aselajien koulutuskäytössä oleva kalusto. Kaluston esittelijöinä toimivat vanhemman saapumiserän varusmiehet.

Valan jälkeinen ruokailu ja vierailu yksiköihin

Varusmiesten ja heidän omaistensa lounas yksikössä ja tutustuminen Porin prikaatiin tapahtuu ohimarssin jälkeen noin klo 12.30 alkaen. Lounaan jälkeen omaiset voivat vapaasti tutustua varusmiehen omaan yksikköön, Porilaismuseoon, kalustoesittelyyn ja Sotilaskotiin.

Kukin alokas voi ilmoittaa lounaalle enintään kaksi (2) omaista. Ilmoittautumisten keräämisestä vastaavat varusmiesten omat perusyksiköt. Valapäivän lounas on omaisille maksuton.

Varuskuntaan ei saa ilman Porin prikaatista saatua erillistä lupaa tuoda omaisia, sukulaisia tai ystäviä, jotka ovat ulkomaan kansalaisia. Varusmies toimittaa vierailijoiden tiedot yksikön päällikölle, joka toimittaa ne viimeistään 14 vrk ennen valapäivää turvallisuuspäällikölle, joka käynnistää lupakäsittelyn.

Liikennevirtaa tiedossa

Valapäivä näkyy lisääntyvinä liikennemäärinä Säkylän Huovinrinteelle johtavilla teillä perjantaina aamupäivällä klo 8–11 ja paluuliikenteenä klo 16–17 teillä 213 (Loimaantie), 212 (Huittistentie) ja 204 (Turku-Eura). Liikennejärjestelyistä vastaavat Porin prikaatin sotilaspoliisit ja liikennettä valvovat liikkuvan poliisin yksiköt


Jaa Tulosta

Sivusta vastaa Porin Prikaati, päivitetty 28.1.2013. Julkaistu 28.1.2013